بزرگداشت روز حافظ

شعر بسرایید جایزه بگیرید!!

به مناسبت بزرگداشت روز حافظ یک دو بیتی در رابطه با سپاهان همراه بسرایید و برای ما ارسال کنید.به 2 شعر برتر از دیدگاه مشتریان یک عدد پاوربانک و مونوپاد سپراه اعطا می شود.

مهلت ارسال اثار تا تاریخ 25 مهر 94

مسابقه بزرگداشت روز حافظ

آدرس ایمیل برای ارسال اشعار: info@seprah.ir